JURKpressemelding
Posted On februar 20, 2015 | Kommentarer av

JURK har skrevet pressemelding om ny politireform. Pressemeldingen kan leses her: Pressemelding ny politireform [...]

JURKlogo
Posted On februar 19, 2015 | Kommentarer av

Få informasjon om vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn. Du kan søke om vederlag hvis du ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens du var plassert i institusjon eller fosterhjem før 01.01.1993. Nærmere informasjon finnes her: Vederlagsordningen [...]

RapportNOVA
Posted On februar 18, 2015 | Kommentarer av

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) evaluert om krisesenterloven, som trådte i kraft 2010, har bidratt til å sikre helhetlige tiltakskjeder og [...]

JURK deltar i politisk streik!

januar 28, 2015 | Kommentarer av
jurkgatejuristen

JURK gratulerer Gatejuristen med 10-årsjubileet!

januar 15, 2015 | Kommentarer av
JURKmagasinbilde

Ny utgave av JURK Magasin!

januar 12, 2015 | Kommentarer av

JURK lanserer ny rapport om overgangsbolig

desember 4, 2014 | Kommentarer av

Vil du bli JURKs nye daglige leder?

desember 3, 2014 | Kommentarer av

JURK stenger saksmottaket

desember 2, 2014 | Kommentarer av

JURKs eksamensrettede foredrag i familierett

november 30, 2014 | Kommentarer av