Fellesbilde av Jussambassadørene og saksbehandler Stine
Posted On november 24, 2014 | Kommentarer av

JURK har i 2013 og 2014 fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å gjennomføre vårt Jussambassadørprosjektet er et prosjekt etter «train-the-trainers»-modellen. Vi har funnet frem til 15 ressurspersoner fra thailandske og polske foreninger [...]

JURKs parole i 8. mars-toget.
Posted On oktober 23, 2014 | Kommentarer av

Ønsker du å jobbe et år som saksbehandler i JURK? Søknadsfristen er 1. november for saksbehandlere som skal begynne å jobbe i januar 2015.   I løpet av et år som saksbehandler i JURK får [...]

JURKtanzania
Posted On oktober 21, 2014 | Ingen kommentarer

Utvidet søknadsfrist: 1. november 2014 Fra 1.1.2015 blir begge prosjektlederstillingene på Tanzania-prosjektet i JURKs internasjonale avdeling ledige. De prosjektansvarliges oppgave er å forvalte, gjennom JURKs medlemskap i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), bistandsmidler fra [...]

JURKjuristdagen

Juristdagen 2014

september 15, 2014 | Ingen kommentarer